EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:073:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 73, 18. marts 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 73

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
18. marts 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/387 af 17. marts 2016 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af rør af duktilt støbejern (også kendt som kuglegrafitstøbejern) med oprindelse i Indien

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/388 af 17. marts 2016 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af rør af duktilt støbejern (også kendt som kuglegrafitstøbejern) med oprindelse i Indien

53

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/389 af 17. marts 2016 om forlængelse af godkendelsen af aktivstoffet acibenzolar-S-methyl, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

77

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/390 af 17. marts 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

81

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/391 af 17. marts 2016 om fastsættelse af tildelingskoefficienten for de mængder, der er omfattet af ansøgninger om importlicens, som er indgivet i perioden 1. til 7. marts 2016, inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 533/2007

83

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/392 af 17. marts 2016 om fastsættelse af tildelingskoefficienten for de mængder, der er omfattet af ansøgninger om importlicens, som er indgivet i perioden 1.-7. marts 2016, og om fastsættelse af de mængder, som skal overføres til mængden for delperioden 1. juli til 30. september 2016 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1385/2007

85

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/393 af 17. marts 2016 om fastsættelse af tildelingskoefficienten for de mængder, der er omfattet af ansøgninger om importrettigheder, som er indgivet i perioden 1. til 7. marts 2016, inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød med oprindelse i Ukraine, der er åbnet ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078

88

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/394 af 14. marts 2016 om afslutning af konsultationsproceduren med Republikken Burundi i henhold til artikel 96 i partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater

90

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2016/395 af 15. marts 2016 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta) og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2015/1823 (ATALANTA/1/2016)

97

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2016/396 af 15. marts 2016 om udnævnelse af den øverstbefalende for Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker (EUTM Somalia) og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2015/173 (EUTM Somalia/1/2016)

99

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2016/397 af 16. marts 2016 om ændring af afgørelse 2014/312/EU om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger og lakker (meddelt under nummer C(2016) 1510)  ( 1 )

100

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/398 af 16. marts 2016 om tilladelse til markedsføring af UV-behandlet brød som et nyt levnedsmiddel i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer C(2016) 1527)

107

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EU) 2015/2265 af 7. december 2015 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2016-2018 ( EUT L 322 af 8.12.2015 )

109

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top