EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:012:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 12, 19. januar 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 12

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
19. januar 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2016/44 af 18. januar 2016 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen og om ophævelse af forordning (EU) nr. 204/2011

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/45 af 18. januar 2016 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er optaget i registret over garanterede traditionelle specialiteter (Prekmurska gibanica (GTS))

27

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/46 af 18. januar 2016 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af oxadixyl og spinetoram i eller på visse produkter ( 1 )

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/47 af 18. januar 2016 om 241. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

42

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/48 af 18. januar 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

45

 

 

AFGØRELSER

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2016/49 af 7. januar 2016 om udnævnelse af missionschefen for Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2016)

47

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/50 af 18. januar 2016 om ændring af afgørelse 2014/219/FUSP om Den Europæiske Unions FSFP-mission i Mali (EUCAP Sahel Mali)

48

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/51 af 18. januar 2016 til støtte for konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben (BTWC) inden for rammerne af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

50

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top