EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:248:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 248, 24. september 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 248

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
24. september 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2015/1588 af 13. juli 2015 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse former for horisontal statsstøtte ( 1 )

1

 

*

Rådets forordning (EU) 2015/1589 af 13. juli 2015 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ( 1 )

9

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/1590 af 18. september 2015 om forbud mod fiskeri efter rødfisk i grønlandske farvande i NAFO-område 1F og grønlandske farvande i V og XIV samt internationale farvande i rødfiskbeskyttelsesområdet fra fartøjer, der fører tysk flag

30

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/1591 af 18. september 2015 om forbud mod fiskeri efter makrel i område VIIIc, IX og X samt EU-farvande i CECAF 34.1.1 og område VIIIa, VIIIb og VIIId fra fartøjer, der fører tysk flag

32

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/1592 af 18. september 2015 om forbud mod fiskeri efter rødfisk i EU-farvande og internationale farvande i V og internationale farvande i XII og XIV fra fartøjer, der fører tysk flag

34

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/1593 af 18. september 2015 om forbud mod fiskeri efter blåhvilling i færøske farvande fra fartøjer, der fører tysk flag

36

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1594 af 21. september 2015 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Rocamadour (BOB))

38

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1595 af 21. september 2015 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Zgornjesavinjski želodec (BGB))

39

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1596 af 21. september 2015 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Montes de Toledo (BOB))

40

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1597 af 23. september 2015 om fravigelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 for så vidt angår fristen for betaling af den første rate af det forskud, der skal udbetales til støttemodtagende organisationer i Grækenland for så vidt angår arbejdsprogrammer i olivenolie- og spiseolivensektoren for 2015

41

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1598 af 23. september 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

43

 

*

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/1599 af 10. september 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 1333/2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2015/30)

45

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2015/1600 af 18. september 2015 om beskikkelse af medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for perioden fra den 21. september 2015 til den 20. september 2020

53

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/1601 af 22. september 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse

80

 

*

Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2015/1602 af 5. juni 2015 om ækvivalens, for så vidt angår den solvens- og tilsynsordning for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der er gældende i Schweiz, baseret på artikel 172, stk. 2, artikel 227, stk. 4, og artikel 260, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

95

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2015/1603 af 13. august 2015 om en foranstaltning, som Spanien har truffet i henhold til artikel 7 i Rådets direktiv 89/686/EØF om tilbagetrækning fra markedet af en type flydehjælpemidler til svømmeundervisning

99

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets direktiv 2001/113/EF af 20. december 2001 om marmelade og frugtgelé samt kastanjecreme bestemt til konsum ( EFT L 10 af 12.1.2002 )

101

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top