EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:369:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 369, 24. december 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 369

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
24. december 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2014/948/EU

 

*

Rådets afgørelse af 15. december 2014 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af protokollen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde

1

 

 

Protokol mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1385/2014 af 15. december 2014 om fordeling af fiskerimuligheder i henhold til protokollen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde

31

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1386/2014 af 19. august 2014 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer

33

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1387/2014 af 14. november 2014 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler

35

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1388/2014 af 16. december 2014 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af statsstøtte til virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter

37

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1389/2014 af 16. december 2014 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Beaufort (BOB))

64

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1390/2014 af 19. december 2014 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 for så vidt angår stoffet »eprinomectin« ( 1 )

65

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1391/2014 af 23. december 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

68

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/949/EU, Euratom

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 16. december 2014 om valg af Den Europæiske Ombudsmand

70

 

 

2014/950/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 19. december 2014 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer C(2014) 10135)

71

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2014/951/EU

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse EUFOR RCA/6/2014 af 16. december 2014 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation i Den Centralafrikanske Republik (EUFOR RCA) og om ophævelse af afgørelse EUFOR RCA/1/2014

76

 

 

2014/952/EU

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse EUMM Georgia/1/2014 af 19. december 2014 om udnævnelse af chefen for Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien (EUMM Georgia)

78

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top