EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:179:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 179, 19. juni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 179

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
19. juni 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2014/369/EU

 

*

Rådets afgørelse af 13. maj 2014 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen mellem Den Europæiske Union og Unionen Comorerne om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 663/2014 af 5. juni 2014 om erstatning af bilag A, B og C til forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs

4

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 664/2014 af 18. december 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 med hensyn til fastlæggelsen af EU-symboler for beskyttede oprindelsesbetegnelser, beskyttede geografiske betegnelser og garanterede traditionelle specialiteter og med hensyn til visse regler om oprindelse, visse procedureregler og visse yderligere overgangsbestemmelser

17

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 665/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 for så vidt angår betingelserne for brugen af det fakultative kvalitetsudtryk »bjergprodukt«

23

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 666/2014 af 12. marts 2014 om fastsættelse af væsentlige krav til Unionens opgørelsessystem og om hensyntagen til ændringer i de globale opvarmningspotentialer og internationalt aftalte retningslinjer for opgørelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 ( 1 )

26

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 667/2014 af 13. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2012 for så vidt angår procedureregler for sanktioner, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed pålægger transaktionsregistre, herunder bestemmelser om retten til forsvar og midlertidige bestemmelser ( 1 )

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

36

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 669/2014 af 18. juni 2014 om godkendelse af calcium-D-pantothenat og D-panthenol som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter ( 1 )

62

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 670/2014 af 18. juni 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

66

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 671/2014 af 18. juni 2014 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2014 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 533/2007

68

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 672/2014 af 18. juni 2014 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2014 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1385/2007

70

 

*

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26)

72

 

 

III   Andre retsaktern

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens afgørelse nr. 20/14/KOL af 29. januar 2014 om 92. ændring af de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte

77

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens afgørelse nr. 21/14/KOL af 29. januar 2014 om 93. ændring af de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte

79

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top