EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:352:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 352, 24. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.352.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 352

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
24. december 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte (1)

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i landbrugssektoren

9

 

*

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1409/2013 af 28. november 2013 om betalingsstatistik (ECB/2013/43)

18

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1410/2013 af 23. december 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

45

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1411/2013 af 23. december 2013 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. januar 2014

47

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/797/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 16. december 2013 om gennemførelse af Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter

50

 

*

Rådets afgørelse 2013/798/FUSP af 23. december 2013 om restriktive foranstaltninger over for Den Centralafrikanske Republik

51

 

 

2013/799/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 17. december 2013 om Kongeriget Spaniens meddelelse af en national overgangsplan i henhold til artikel 32 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (meddelt under nummer C(2013) 9089)

53

 

 

2013/800/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. december 2013 om EU-tilskud for 2013 til dækning af Tysklands, Spaniens, Frankrigs, Nederlandenes, og Portugals udgifter til bekæmpelse af skadegørere på planter eller planteprodukter (meddelt under nummer C(2013) 8999)

58

 

 

2013/801/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 23. december 2013 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk og om ophævelse af Afgørelse 2007/60/EF som ændret ved afgørelse 2008/593/EF

65

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2013/802/EU

 

*

Afgørelse nr. 1/2013 vedtaget af Samarbejdsrådet EU-Irak af 8. oktober 2013 om vedtagelse af samarbejdsrådets og samarbejdsudvalgets forretningsordener

68

 

 

2013/803/EU

 

*

Afgørelse nr. 2/2013 vedtaget af Samarbejdsrådet EU-Irak af 8. oktober 2013 om nedsættelse af tre specialiserede underudvalg og vedtagelse af deres mandat

74

 

*

Associeringsrådet EU-Marokkos henstilling nr. 1/2013 af 16. december 2013 om gennemførelsen af ENP-handlingsplanen EU-Marokko om gennemførelse af den fremskredne status (2013-2017)

78

 

 

2013/804/EU

 

*

Afgørelse nr. 1/2013 truffet af Landtransportudvalget Fællesskabet/Schweiz af 6. december 2013 om ændring af bilag 1 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om godstransport og personbefordring med jernbane og ad landevej

79

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1256/2008 af 16. december 2008 om indførelse af en endelig antidumpingtold på import af visse svejsede rør af jern og ulegeret stål med oprindelse i Belarus, Folkerepublikken Kina og Rusland efter en procedure i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 384/96 med oprindelse i Thailand efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i samme forordning med oprindelse i Ukraine efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, og en interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i samme forordning og om afslutning af procedurerne i relation til import af samme vare med oprindelse i Bosnien-Hercegovina og Tyrkiet (EUT L 343 af 19.12.2008, s. 1)

88

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top