Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:350:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 350, 20. december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.350.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 350

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
20. december 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1231/2012 af 17. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 7/2010 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

1

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1232/2012 af 17. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 1344/2011 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs-, fiskeri- og industriprodukter

8

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1233/2012 af 17. december 2012 om forbud mod fiskeri efter rokker i EU-farvande i VIId fra fartøjer, der fører nederlandsk flag

36

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1234/2012 af 19. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 468/2010 om opstilling af en EU-liste over fartøjer, der udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

38

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1235/2012 af 19. december 2012 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af importen af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse (1)

44

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1236/2012 af 19. december 2012 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 511/2010 over for importen af visse former for tråd af molybdæn med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af visse former for let ændret tråd af molybdæn, med indhold af molybdæn på 97 vægtprocent eller derover, men under 99,95 vægtprocent, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om at gøre denne import til genstand for registrering

51

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1237/2012 af 19. december 2012 om godkendelse af aktivstoffet zucchini yellow mosaic virus — svag virusstamme, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (1)

55

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2012 af 19. december 2012 om godkendelse af aktivstoffet Trichoderma asperellum (stamme T34), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (1)

59

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2012 af 19. december 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 543/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for fjerkrækød

63

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1240/2012 af 19. december 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

67

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/799/EU

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 23. oktober 2012 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, Sektion II — Rådet

69

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2012 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, Sektion II — Rådet

71

 

 

2012/800/EU

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 23. oktober 2012 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2010

76

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2012 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2010

77

 

 

2012/801/EU

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 23. oktober 2012 om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2010

81

 

 

2012/802/EU

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 23. oktober 2012 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010

82

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2012 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010

84

 

 

2012/803/EU

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 23. oktober 2012 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010

88

 

 

2012/804/EU

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 23. oktober 2012 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2010

89

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2012 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2010

91

 

 

2012/805/EU

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 23. oktober 2012 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2010

95

 

 

2012/806/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 17. december 2012 om ændring af beslutning 2007/767/EF for så vidt angår de oprindelsesregler, der er fastsat i Rådets afgørelse 2001/822/EF for visse fiskevarer importeret fra Falklandsøerne (meddelt under nummer C(2012) 9408)

97

 

 

2012/807/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 19. december 2012 om opstilling af et specifikt kontrol- og inspektionsprogram for pelagiske fiskerier i det nordøstlige Atlanterhavs vestlige farvande

99

 

 

III   Andre retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 157/12/KOL af 9. maj 2012 om Oppdal Kommunes salg af ejendom gnr. 271/8 (Norge)

109

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens afgørelse nr. 339/12/KOL af 20. september 2012 om ændring af listen i punkt 39 i del 1.2 i kapitel I i bilag I til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde over de grænsekontrolsteder i Island og Norge, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med levende dyr og animalske produkter fra tredjelande, og om ophævelse af EFTA-tilsynsmyndighedens afgørelse nr. 92/12/KOL

114

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top