EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:328:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 328, 28. november 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.328.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 328

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
28. november 2012


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1104/2012/EU af 21. november 2012 om ændring af Rådets beslutning 2008/971/EF for at medtage forstligt formeringsmateriale af kategorien »kvalificeret« og ajourføre navnet på de myndigheder, der er ansvarlige for godkendelse og kontrol af produktionen

1

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1105/2012/EU af 21. november 2012 om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF ved at forlænge dens anvendelsesperiode og ved at ajourføre navnene på et tredjeland og på de myndigheder, der er ansvarlige for godkendelse og kontrol af produktionen (1)

4

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (1)

7

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1107/2012 af 27. november 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

16

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/730/EU

 

*

Rådets afgørelse af 20. november 2012 om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Internationale Juteundersøgelsesgruppe med hensyn til forhandlingerne om et nyt kommissorium for perioden efter 2014

18

 

 

2012/731/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 21. november 2012 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/003 DK/Vestas fra Danmark)

19

 

 

2012/732/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 21. november 2012 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/002 DE/manroland fra Tyskland)

20

 

 

2012/733/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 med hensyn til formidling og udligning af tilbud og ansøgninger om beskæftigelse og genetablering af Eures (meddelt under nummer C(2012) 8548)  (1)

21

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top