EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:176:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 176, 6. juli 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.176.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 176

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
6. juli 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 592/2012 af 4. juli 2012 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af bifenazat, captan, cyprodinil, fluopicolid, hexythiazox, isoprothiolan, metaldehyd, oxadixyl og phosmet i eller på visse produkter (1)

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 593/2012 af 5. juli 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 2042/2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver (1)

38

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 594/2012 af 5. juli 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdierne for de forurenende stoffer ochratoksin A, ikke-dioxinlignende PCB'er og melamin i fødevarer (1)

43

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 595/2012 af 5. juli 2012 om godkendelse af aktivstoffet fenpyrazamin, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (1)

46

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 596/2012 af 5. juli 2012 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 467/2010 på importen af silicium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af silicium afsendt fra Taiwan, uanset om varen er angivet med oprindelse i Taiwan eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering

50

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 597/2012 af 5. juli 2012 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstofferne aluminiumammoniumsulfat, fedtdestillationsrester, repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/fiskeolie og urea (1)

54

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 598/2012 af 5. juli 2012 om 172. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

59

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 599/2012 af 5. juli 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

62

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/361/FUSP

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse Atalanta/2/2012 af 3. juli 2012 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta)

64

 

 

2012/362/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 4. juli 2012 om EU-tilskud til visse medlemsstater med henblik på støtte til frivillige overvågningsundersøgelser af tab af honningbikolonier (meddelt under nummer C(2012) 4396)

65

 

 

2012/363/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 4. juli 2012 om medlemsstaternes forlængelse af midlertidige godkendelser af de nye aktivstoffer bixafen, Candida oleophila stamme O, fluopyram, halosulfuron, kaliumiodid, kaliumthiocyanat og spirotetramat (meddelt under nummer C(2012) 4436)  (1)

70

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top