EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:026:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 26, 28. januar 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.026.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 26

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
28. januar 2012


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (1)

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om datoen for ikrafttrædelsen af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde

22

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 71/2012 af 27. januar 2012 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier

23

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 72/2012 af 27. januar 2012 om ændring og fravigelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager

26

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 73/2012 af 27. januar 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

28

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/45/EU, Euratom

 

*

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse af 23. januar 2012 om udnævnelse af medlemmerne af Overvågningsudvalget for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

30

 

 

2012/46/EU

 

*

Rådets afgørelse af 23. januar 2012 om elektronisk udveksling med Nederlandene af fingeraftryksdata

32

 

 

2012/47/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 24. januar 2012 om bemyndigelse af Sverige til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der forbruges af husholdninger og virksomheder i servicesektoren, som er beliggende i visse områder i det nordlige Sverige, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

33

 

 

2012/48/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. januar 2012 om forlængelse af gyldigheden af beslutning 2009/251/EF om et krav til medlemsstaterne om at sørge for, at produkter indeholdende biocidet dimethylfumarat ikke bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet (meddelt under nummer K(2012) 321)  (1)

35

 

 

2012/49/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 26. januar 2012 om ændring af afgørelse 2011/263/EU og 2011/264/EU for at tage hensyn til udviklingen i klassifikationen af enzymer, jf. bilag I til Rådets direktiv 67/548/EØF og bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (meddelt under nummer K(2012) 323)  (1)

36

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011)

38

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top