EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:319:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 319, 2. december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2011.319.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 319

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
2. december 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/780/EU

 

*

Rådets afgørelse af 28. november 2011 om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Blandede EØS-udvalg vedrørende en ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1244/2011 af 1. december 2011 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 442/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

8

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1245/2011 af 1. december 2011 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 961/2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1246/2011 af 29. november 2011 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Mantecados de Estepa (BGB)]

32

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2011 af 29. november 2011 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

34

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1248/2011 af 29. november 2011 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

37

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1249/2011 af 29. november 2011 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

39

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1250/2011 af 29. november 2011 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (BGB)]

41

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1251/2011 af 30. november 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter (1)

43

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1252/2011 af 30. november 2011 om forbud mod fiskeri efter havtaske i VII fra fartøjer, der fører nederlandsk flag

45

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1253/2011 af 1. december 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 969/2006, (EF) nr. 1067/2008 og (EF) nr. 1064/2009 om åbning og forvaltning af EU-toldkontingenter for import af korn fra tredjelande

47

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1254/2011 af 1. december 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

49

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2011/781/FUSP af 1. december 2011 om Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina (BiH)

51

 

*

Rådets afgørelse 2011/782/FUSP af 1. december 2011 om restriktive foranstaltninger over for Syrien og om ophævelse af afgørelse 2011/273/FUSP

56

 

*

Rådets afgørelse 2011/783/FUSP af 1. december 2011 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

71

 

 

2011/784/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 25. august 2011 Statsstøtte C 39/09 (ex N 385/09) — Letland — Offentlig finansiering af havneinfrastruktur i Ventspils havn (meddelt under nummer K(2011) 6043)  (1)

92

 

 

2011/785/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 28. november 2011 om ændring af beslutning 2008/911/EF om udarbejdelse af en liste over droger, drogetilberedninger og sammensætninger heraf til brug i traditionelle plantelægemidler (meddelt under nummer K(2011) 7382)  (1)

102

 

 

2011/786/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 29. november 2011 om sikkerhedskrav, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF skal opfyldes af de europæiske standarder for cykler, cykler til småbørn og bagagebærere til cykler (1)

106

 

 

2011/787/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 29. november 2011 bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at træffe hasteforanstaltninger mod spredning af Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., for så vidt angår Egypten (meddelt under nummer K(2011) 8618)

112

 

 

2011/788/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 3. november 2011 om ændring af afgørelse ECB/2010/23 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (ECB/2011/18)

116

 

 

2011/789/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 16. november 2011 om fastsættelse af de nærmere regler og procedurer for gennemførelse af kriterierne for værdipapircentralers adgang til TARGET2-Securities tjenesteydelserne (ECB/2011/20)

117

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top