EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:297:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 297, 16. november 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2011.297.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 297

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
16. november 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/738/EU

 

*

Rådets afgørelse af 20. oktober 2011 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, der ændrer aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

1

Aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, der ændrer aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

3

 

 

2011/739/EU

 

*

Rådets afgørelse af 20. oktober 2011 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, der ændrer tillægsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, som udvider aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter til at omfatte Fyrstendømmet Liechtenstein

48

Aftale mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, der ændrer tillægsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, som udvider aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter til at omfatte Fyrstendømmet Liechtenstein

49

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1164/2011 af 15. november 2011 om indledning af en fornyet undersøgelse af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 91/2009 på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål afsendt fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia) med henblik på at fastslå, om der kan bevilges en fritagelse for disse foranstaltninger til en malaysisk eksporterende producent ved at ophæve antidumpingtolden for importen fra denne eksporterende producent, og om indførelse af registrering af importen fra denne eksporterende producent

53

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1165/2011 af 15. november 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

57

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1166/2011 af 15. november 2011 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12

59

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1167/2011 af 15. november 2011 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. november 2011

61

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/740/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. november 2011 om ændring af beslutning 2006/799/EF, 2007/64/EF, 2007/506/EF, 2007/742/EF, 2009/543/EF og 2009/544/EF for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til bestemte produkter (meddelt under nummer K(2011) 8041)  (1)

64

 

 

2011/741/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. november 2011 i henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF for så vidt angår et forbud, som myndighederne i Tyskland har indført vedrørende en mobiltelefon »Expert XP-Ex-1« ATEX DE-01-11 (meddelt under nummer K(2011) 8046)  (1)

66

 

 

2011/742/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 15. november 2011 om ændring af beslutning 2008/630/EF om beredskabsforanstaltninger vedrørende krebsdyr til konsum importeret fra Bangladesh (meddelt under nummer K(2011) 8094)  (1)

68

 

 

2011/743/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 14. november 2011 om ændring af beslutning 2008/855/EF for så vidt angår dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i Frankrig (meddelt under nummer K(2011) 8095)  (1)

69

 

 

2011/744/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 3. november 2011 om indførelse af det andet program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer (ECB/2011/17)

70

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1061/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningsvaskemaskiner (EUT L 314 af 30.11.2010)

72

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top