EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:138:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 138, 26. maj 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.138.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 138

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
26. maj 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Oplysning om ikrafttrædelsesdatoen for konventionen om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, undertegnet i Lugano den 30. oktober 2007

1

 

 

2011/307/EU

 

*

Rådets afgørelse af 13. maj 2011 om indgåelse af en aftale i form af en protokol mellem Den Europæiske Union og Den Arabiske Republik Egypten om fastlæggelse af en tvistbilæggelsesordning for tvister vedrørende handelsbestemmelserne i Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side

2

Protokol mellem Den Europæiske Union og Den Arabiske Republik Egypten om fastlæggelse af en tvistbilæggelsesordning for tvister vedrørende handelsbestemmelserne i Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 514/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelsesbestemmelser for præferencehandelsordningerne for visse varer fremstillet af landbrugsprodukter, jf. artikel 7, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1216/2009

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 515/2011 af 25. maj 2011 om godkendelse af vitamin B6 som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter (1)

40

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 516/2011 af 25. maj 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 600/2005 for så vidt angår anvendelse af præparatet af Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750 i foder, der indeholder myresyre (1)

43

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 517/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår et EU-mål for mindskelse af forekomsten af visse salmonellaserotyper i æglæggende høner af Gallus gallus og om ændring af forordning (EF) nr. 2160/2003 og Kommissionens forordning (EU) nr. 200/2010 (1)

45

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 518/2011 af 23. maj 2011 om forbud mod fiskeri efter glashvarrearter i VIIIc, IX og X samt EU-farvande i CECAF 34.1.1 fra fartøjer, der fører portugisisk flag

52

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 519/2011 af 25. maj 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

54

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/308/EU

 

*

Rådets afgørelse af 19. maj 2011 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

56

 

 

2011/309/EU

 

*

Rådets afgørelse af 19. maj 2011 om beskikkelse af et nederlandsk medlem af Regionsudvalget

58

 

 

2011/310/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 24. maj 2011 om opstilling af et specifikt kontrol- og inspektionsprogram for pelagiske fiskerier i det nordøstlige Atlanterhavs vestlige farvande (meddelt under nummer K(2011) 3415)

59

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 286/2011 af 10. marts 2011 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 83 af 30.3.2011)

66

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top