EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:101:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 101, 15. april 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.101.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 101

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
15. april 2011


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 366/2011 af 14. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (acrylamid) (1)

12

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 367/2011 af 12. april 2011 om forbud mod fiskeri efter dybhavshajer i EU-farvande og internationale farvande i områderne V, VI, VII, VIII og IX fra fartøjer, der fører portugisisk flag

14

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 368/2011 af 12. april 2011 om forbud mod fiskeri efter dybhavsrejer i norske farvande syd for 62° N fra fartøjer, der fører svensk flag

16

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 369/2011 af 14. april 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

18

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/46/EU af 14. april 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage hexythiazox som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/934/EF (1)

20

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2011/239/FUSP af 12. april 2011 om ændring af afgørelse 2010/232/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar

24

 

 

2011/240/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. april 2011 om forlængelse af overgangsperioden for erhvervelse af landbrugsjord i Litauen (1)

122

 

 

2011/241/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. april 2011 om forlængelse af overgangsperioden for erhvervelse af landbrugsjord i Slovakiet (1)

124

 

 

2011/242/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. april 2011 om medlemmerne af Den Rådgivende Gruppe for Fødevarekæden, Dyresundhed og Plantesundhed nedsat ved afgørelse 2004/613/EF

126

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top