EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:080:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 80, 26. marts 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.080.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 80

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
26. marts 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/186/Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 14. juni 2010 om godkendelse af Europa-Kommissionens indgåelse på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne af interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Turkmenistan på den anden side og brevvekslingen om ændring af interimsaftalen med hensyn til de autentiske sprogudgaver

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 296/2011 af 25. marts 2011 om ændring af forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

2

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 297/2011 af 25. marts 2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (1)

5

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 298/2011 af 25. marts 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

9

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 299/2011 af 25. marts 2011 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

11

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 300/2011 af 25. marts 2011 om fastsættelse af salgsprisen for korn på grundlag af den 9. særlige licitation, som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 1017/2010

13

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/187/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 24. marts 2011 om ændring af afgørelse 2010/221/EU for så vidt angår godkendelse af nationale foranstaltninger til forebyggelse af indslæbning af ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) i visse områder af Irland og Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer K(2011) 1825)  (1)

15

 

 

IV   Retsakter vedtaget inden den 1. december 2009 i henhold til EF-traktaten, EU-traktaten og Euratomtraktaten

 

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

 

2011/188/EF

 

*

Rådets afgørelse af 27. juli 2009 om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Turkmenistan på den anden side om handel og handelsanliggender

19

Interimsaftale om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Turkmenistan på den anden side

21

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top