EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:336:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 336, 21. december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.336.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 336

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
21. december 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1225/2010 af 13. december 2010 om fastsættelse af EU-fartøjers fiskerimuligheder for fiskebestande af visse dybhavsarter for 2011 og 2012

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1226/2010 af 20. december 2010 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

13

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1227/2010 af 20. december 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1055/2008 of om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 for så vidt angår kvalitetskriterier og kvalitetsrapporter vedrørende betalingsbalancestatistik

15

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1228/2010 af 15. december 2010 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

17

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1229/2010 af 20. december 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

20

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2010 af 20. december 2010 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

22

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/787/EU

 

*

Rådets afgørelse af 10. december 2010 om statsstøtte til fremme af lukning af miner, der ikke er konkurrencedygtige

24

 

*

Rådets afgørelse 2010/788/FUSP af 20. december 2010 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo og om ophævelse af fælles holdning 2008/369/FUSP

30

 

 

2010/789/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 17. november 2010 om støtte til fjernelse og destruktion af døde dyr fra landbrugsbedrifter i regionen Vallonien (Statsstøtte C 1/10 — Belgien) (meddelt under nummer K(2010) 7263)

43

 

 

2010/790/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 15. december 2010 om tilpasning af justeringskoefficienterne, der finder anvendelse fra 1. august 2009, 1. september 2009, 1. oktober 2009, 1. november 2009, 1. december 2009 og 1. januar 2010 på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved Den Europæiske Union, som gør tjeneste i tredjelande

50

 

 

2010/791/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 20. december 2010 om udarbejdelse af en fortegnelse over de produkter, der omhandles i del III, nr. 1, andet afsnit, i bilag XII til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (meddelt under nummer K(2010) 8434)

55

 

 

2010/792/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 20. december 2010 om forlængelse af overgangsperioden for erhvervelse af landbrugsjord i Ungarn (1)

60

 

 

2010/793/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 20. december 2010 om ændring af beslutning 2005/1/EF om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Tjekkiet for så vidt angår præsentationen af sådanne slagtekroppe (meddelt under nummer K(2010) 9187)

62

 

 

RETNINGSLINJER

 

 

2010/794/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 13. december 2010 om ændring af retningslinje ECB/2000/7 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2010/30)

63

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008)

68

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top