EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:292:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 292, 10. november 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.292.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 292

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
10. november 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2010/676/EU

 

*

Rådets afgørelse af 8. november 2010 om undertegnelse på Unionens vegne af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter vedtaget på grundlag af artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1008/2010 af 9 november 2010 om krav til typegodkendelse af forrudevisker- og forrudevaskersystemer for visse motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (1)

2

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1009/2010 af 9. november 2010 om typegodkendelseskrav for hjulafskærmninger til visse motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (1)

21

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1010/2010 af 8. november 2010 om forbud mod fiskeri efter rødfisk i NAFO-område 3M fra fartøjer, der fører spansk flag

30

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1011/2010 af 9. november 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

32

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1012/2010 af 9. november 2010 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

34

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2010/74/EU af 9. november 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at udvide optagelsen af kuldioxid som et aktivt stof i bilag I hertil til at omfatte produkttype 18 (1)

36

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2010/677/FUSP af 8. november 2010 om ophævelse af fælles holdning 98/409/FUSP vedrørende Sierra Leone

39

 

 

2010/678/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 5. november 2010 om EU-tilskud til gennemførelse i medlemsstaterne af et samordnet program for overvågning af forekomsten af Listeria monocytogenes i visse spiseklare fødevarer (meddelt under nummer K(2010) 7516)

40

 

 

2010/679/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 8. november 2010 om ændring af beslutning 95/467/EF om gennemførelse af artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF om byggevarer (meddelt under nummer K(2010) 7542)  (1)

55

 

 

2010/680/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 9. november 2010 om fritagelse af Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Spanien, Frankrig, Cypern, Letland, Litauen, Malta, Nederlandene, Polen, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige for forpligtelsen til for visse arters vedkommende at anvende Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 1999/105/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF om henholdsvis handel med frø af foderplanter, handel med sædekorn, handel med vegetativt formeringsmateriale af vin, markedsføring af forstligt formeringsmateriale, handel med bederoefrø, handel med grøntsagsfrø og handel med frø af olie- og spindplanter (meddelt under nummer K(2010) 7578)  (1)

57

 

 

2010/681/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 9. november 2010 om et spørgeskema til medlemsstaternes rapportering for perioden 2011-2013 om gennemførelsen af Rådets direktiv 1999/13/EF om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (meddelt under nummer K(2010) 7591)

65

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top