EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:117:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 117, 11. maj 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.117.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 117

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
11. maj 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 400/2010 af 26. april 2010 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 1858/2005 på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea eller ej, og om afslutning af undersøgelsen vedrørende import afsendt fra Malaysia

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 401/2010 af 7. maj 2010 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 607/2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter

13

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 402/2010 af 10. maj 2010 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Pintadeau de la Drôme (BGB))

60

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 403/2010 af 10. maj 2010 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Tarta de Santiago (BGB))

62

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 404/2010 af 10. maj 2010 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse aluminiumshjul med oprindelse i Folkerepublikken Kina

64

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 405/2010 af 10. maj 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

83

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/266/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 30. april 2010 om ændring af beslutning 92/260/EØF, 93/195/EØF, 93/197/EØF og 2004/211/EF for så vidt angår import af registrerede heste fra visse dele af Kina og tilpasning af visse tredjelandes betegnelser (meddelt under nummer K(2010) 2635)  (1)

85

 

 

2010/267/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 6. maj 2010 om harmoniserede tekniske vilkår for anvendelse af 790-862 MHz-båndet til landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Den Europæiske Union (meddelt under nummer K(2010) 2923)  (1)

95

 

 

2010/268/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 6. maj 2010 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den græske stat (ECB/2010/3)

102

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top