EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:036:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 36, 09. februar 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.036.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 36

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
9. februar 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 107/2010 af 8. februar 2010 om godkendelse af Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 som fodertilsætningsstof til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er Kemin Europa N.V.) (1)

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 108/2010 af 8. februar 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1974/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

4

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 109/2010 af 5. februar 2010 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

7

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 110/2010 af 5. februar 2010 om 120. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

9

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 111/2010 af 8. februar 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

17

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 112/2010 af 8. februar 2010 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

19

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2010/4/EU af 8. februar 2010 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler med henblik på tilpasning af bilag III til den tekniske udvikling (1)

21

 

*

Kommissionens direktiv 2010/5/EU af 8. februar 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage acrolein som et aktivt stof i bilag I hertil (1)

24

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/68/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 2. februar 2010 om afslutning af regnskaberne for Maltas betalingsorgan vedrørende de udgifter i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), for regnskabsåret 2008 (meddelt under nummer K(2010) 468)

27

 

 

2010/69/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 8. februar 2010 om ændring af beslutning 2008/456/EF om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 574/2007/EF om oprettelse af Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme, hvad angår medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer, reglerne for administrativ og finansiel forvaltning og støtteberettigelsen for udgifter til projekter, der samfinansieres af fonden (meddelt under nummer K(2010) 694)

30

 

 

2010/70/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 8. februar 2010 om ændring af beslutning 2008/458/EF om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 575/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Tilbagesendelsesfond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme, hvad angår medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer, reglerne for administrativ og finansiel forvaltning og støtteberettigelsen for udgifter til projekter, der samfinansieres af fonden (meddelt under nummer K(2010) 695)

32

 

 

2010/71/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 8. februar 2010 om, at diazinon ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (meddelt under nummer K(2010) 749)  (1)

34

 

 

2010/72/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 8. februar 2010 om, at bestemte stoffer ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (meddelt under nummer K(2010) 751)  (1)

36

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top