EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:325:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 325, 11. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.325.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 325

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
11. december 2009


Indhold

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Side

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Europa-Parlamentet og Rådet

 

 

2009/931/EF

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 25. november 2009 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

1

 

 

Rådet

 

 

2009/932/EF

 

*

Rådets afgørelse af 30. november 2009 om beskikkelse af et italiensk medlem af Regionsudvalget

3

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2009/933/FUSP af 30. november 2009 om udvidelse på Den Europæiske Unions vegne af det geografiske anvendelsesområde for aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om udlevering

4

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2009/934/RIA af 30. november 2009 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende Europols forbindelser med partnere, herunder udveksling af personoplysninger og klassificerede informationer

6

 

*

Rådets afgørelse 2009/935/RIA af 30. november 2009 om fastsættelse af listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler

12

 

*

Rådets afgørelse 2009/936/RIA af 30. november 2009 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser for Europols analysedatabase

14

 

 

V   Retsakter vedtaget fra og med den 1. december 2009 i henhold til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktaten

 

 

RETSAKTER, HVIS OFFENTLIGGØRELSE ER OBLIGATORISK

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1205/2009 af 10. december 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

23

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1206/2009 af 10. december 2009 om ikke at yde eksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

25

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1207/2009 af 10. december 2009 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

26

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1208/2009 af 10. december 2009 om fastsættelse af eksportrestitutioner for æg

28

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1209/2009 af 10. december 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1159/2009 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. december 2009

30

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1210/2009 af 10. december 2009 om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

33

 

 

RETSAKTER, HVIS OFFENTLIGGØRELSE IKKE ER OBLIGATORISK

 

 

2009/937/EU

 

*

Rådets afgørelse af 1. december 2009 om vedtagelse af Rådets forretningsorden

35

 

 

2009/938/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 7. december 2009 om bemyndigelse af Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 167 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

62

 

 

2009/939/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 7. december 2009 om bemyndigelse af Republikken Slovenien til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 167 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

64

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top