EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:294:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 294, 11. november 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.294.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 294

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
11. november 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1076/2009 af 10. november 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1077/2009 af 10. november 2009 om fastsættelse af slutdatoen for indgivelse af ansøgninger om støtte til privat oplagring af svinekød, jf. forordning (EF) nr. 1329/2008

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1078/2009 af 10. november 2009 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Riso del Delta del Po (BGB))

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1079/2009 af 10. november 2009 om fastsættelse af slutdatoen for indgivelse af ansøgninger om støtte til privat oplagring af svinekød, jf. forordning (EF) nr. 1278/2008

6

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2009/137/EF af 10. november 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/22/EF om måleinstrumenter med hensyn til udnyttelse af maksimalt tilladelige fejl for så vidt angår de instrumentspecifikke bilag MI-001 — MI-005 (1)

7

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/825/EF

 

*

Rådets afgørelse af 26. oktober 2009 om indgåelse af protokollen om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Folkerepublikken Kinas regering på den anden side

10

 

 

Kommissionen

 

 

2009/826/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 13. oktober 2009 om tilladelse til markedsføring af et bladekstrakt fra lucerne (Medicago sativa) som et nyt levnedsmiddel eller en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer K(2009) 7641)

12

 

 

2009/827/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 13. oktober 2009 om tilladelse til markedsføring af chiafrø (Salvia hispanica) som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer K(2009) 7645)

14

 

 

2009/828/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 3. november 2009 om et udkast til regionalt lovdekret, hvorved den selvstyrende region Madeira erklæres for et område uden genmodificerede organismer, meddelt af Republikken Portugal i henhold til EF-traktatens artikel 95, stk. 5 (meddelt under nummer K(2009) 8438)  (1)

16

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets rammeafgørelse 2009/829/RIA af 23. oktober 2009 om anvendelse mellem Den Europæiske Unions medlemsstater af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling

20

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top