EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:194:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 194, 25. juli 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.194.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 194

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
25. juli 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 665/2009 af 24. juli 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 666/2009 af 24. juli 2009 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 945/2008 for produktionsåret 2008/09

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 667/2009 af 22. juli 2009 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Nocciola Romana (BOB))

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 668/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1394/2007 for så vidt angår vurdering og certificering af kvalitetsdata og ikke-kliniske data vedrørende lægemidler til avanceret terapi, der er udviklet af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (1)

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (1)

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 670/2009 den 24. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår offentlig intervention ved licitation med henblik på opkøb af hård hvede eller uafskallet ris og om ændring af forordning (EF) nr. 428/2008 og (EF) nr. 687/2008

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 671/2009 af 24. juli 2009 om åbning af proceduren for tildeling af eksportlicenser for oste, der i 2010 skal eksporteres til Amerikas Forenede Stater under visse GATT-kontingenter

47

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 672/2009 af 24. juli 2009 om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med de toldkontingenter, der ved forordning (EF) nr. 327/98 blev åbnet for delperioden juli 2009

53

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/560/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. juli 2009 om godkendelse af visse ændrede programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser for 2009 og om ændring af beslutning 2008/897/EF for så vidt angår EF-tilskuddet til visse medlemsstaters programmer, der blev godkendt ved nævnte beslutning (meddelt under nummer K(2009) 5475)

56

 

 

2009/561/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. juli 2009 om ændring af beslutning 2006/679/EF for så vidt angår gennemførelsen af den tekniske specifikation for interoperabilitet vedrørende delsystemet Togkontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (meddelt under nummer K(2009) 5607)  (1)

60

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top