EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:149:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 149, 12. juni 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.149.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 149

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
12. juni 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 492/2009 af 25. maj 2009 om ophævelse af 14 forældede forordninger om den fælles fiskeripolitik

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 493/2009 af 11. juni 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 494/2009 af 3. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 27 (1)

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 495/2009 af 3. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 (1)

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 496/2009 af 11. juni 2009 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 872/2004 om yderligere restriktive foranstaltninger over for Liberia

60

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/447/EF

 

*

Rådets beslutning af 25. maj 2009 om ophævelse af direktiv 83/515/EØF og 11 forældede beslutninger og afgørelser om den fælles fiskeripolitik

62

 

 

2009/448/EF

 

*

Rådets afgørelse af 28. maj 2009 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår den eksterne revisor for De Nederlandsche Bank

64

 

 

Kommissionen

 

 

2009/449/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 13. maj 2009 om udvælgelse af operatører af fælleseuropæiske systemer, der leverer mobile satellittjenester (MSS) (meddelt under nummer K(2009) 3746)

65

 

 

2009/450/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 8. juni 2009 om den nærmere fortolkning af de luftfartsaktiviteter, der er anført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (meddelt under nummer K(2009) 4293)  (1)

69

 

 

2009/451/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 8. juni 2009 om Det Forenede Kongeriges ønske om at acceptere Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt (meddelt under nummer K(2009) 4427)

73

 

 

2009/452/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 11. juni 2009 om afslutning af en antisubsidieprocedure vedrørende importen af natrium med oprindelse i Amerikas Forende Stater

74

 

 

2009/453/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 11. juni 2009 om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af natrium med oprindelse i Amerikas Forenede Stater

76

 

 

2009/454/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 11. juni 2009 om ændring af beslutning 2008/938/EF om listen over begunstigede lande, som opfylder betingelserne for den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer i perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2011 (meddelt under nummer K(2009) 4383)

78

 

 

AFTALER

 

 

Kommissionen

 

*

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område

80

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top