EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:135:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 135, 30. maj 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.135.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 135

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
30. maj 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 449/2009 af 29. maj 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 450/2009 af 29. maj 2009 om aktive og intelligente materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer (1)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2009 af 29. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 883/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår betalingsorganernes regnskabsføring, anmeldelser af udgifter og indtægter og betingelser for godtgørelse af udgifter inden for rammerne af EGFL og ELFUL

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 452/2009 af 29. maj 2009 om ophævelse af forordning (EF) nr. 1898/2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's marked

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 453/2009 af 29. maj 2009 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. juni 2009

16

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/414/EF

 

*

Rådets beslutning af 27. april 2009 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Frankrig

19

 

 

2009/415/EF

 

*

Rådets beslutning af 27. april 2009 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Grækenland

21

 

 

2009/416/EF

 

*

Rådets beslutning af 27. april 2009 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Irland

23

 

 

2009/417/EF

 

*

Rådets beslutning af 27. april 2009 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien

25

 

 

2009/418/EF, Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 25. maj 2009 om beskikkelse af et estisk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

27

 

 

2009/419/EF, Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 25. maj 2009 om beskikkelse af et belgisk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

28

 

 

Kommissionen

 

 

2009/420/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 28. maj 2009 om ændring af Kommissionens beslutning 2006/133/EF om et krav til medlemsstaterne om midlertidigt at træffe supplerende foranstaltninger mod spredning af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden) for så vidt angår andre områder i Portugal end dem, hvor den vides ikke at forekomme (meddelt under nummer K(2009) 3868)

29

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top