EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:111:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 111, 05. maj 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.111.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 111

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
5. maj 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 361/2009 af 4. maj 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 362/2009 af 4. maj 2009 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 945/2008 for produktionsåret 2008/09

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 363/2009 af 4. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1974/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 364/2009 af 4. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 360/2009 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. maj 2009

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer (kodificeret udgave) (1)

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/364/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 8. oktober 2008 om foranstaltning C 33/07 (ex N 339/06 og N 729/06) som Tyskland har planer om at gennemføre via IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (meddelt under nummer K(2008) 5581)  (1)

 

 

2009/365/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 28. april 2009 om tilladelse til omsætning af lycopen fra Blakeslea trispora som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer K(2009) 3039)

 

 

2009/366/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. april 2009 om afslutning af regnskaberne for betalingsorganerne i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet over de udgifter til foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbrug (EGFL), for regnskabsåret 2008 (meddelt under nummer K(2009) 3199)

 

 

2009/367/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. april 2009 om afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), for regnskabsåret 2008 (meddelt under nummer K(2009) 3217)

 

 

2009/368/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 4. maj 2009 om fastsættelse for produktionsåret 2009/10 af den diversificeringsstøtte og supplerende diversificeringsstøtte, der ydes i henhold til den midlertidige ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i EF (meddelt under nummer K(2009) 3158)

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2008/113/EF af 8. december 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage en række mikroorganismer som aktivstoffer (EUT L 330 af 9.12.2008)

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top