EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:091:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 91, 03. april 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.091.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 91

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
3. april 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 269/2009 af 2. april 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 270/2009 af 2. april 2009 om godkendelse af 6-fytase som fodertilsætningsstof til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional Products Ltd repræsenteret ved DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) (1)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 271/2009 af 2. april 2009 om godkendelse af et præparat af endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,4-beta-glucanase som fodertilsætningsstof til fravænnede smågrise, slagtekyllinger, æglæggende høner, slagtekalkuner og slagteænder (indehaver af godkendelsen er BASF SE) (1)

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 272/2009 af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 273/2009 af 2. april 2009 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks og om fravigelse af visse bestemmelser i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 274/2009 af 2. april 2009 om fastsættelse af det kvantitative loft for eksport af sukker og isoglucose, der er fremstillet ud over kvoten, indtil udgangen af produktionsåret 2009/10

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 275/2009 af 2. april 2009 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 872/2004 om yderligere restriktive foranstaltninger over for Liberia

18

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2009/25/EF af 2. april 2009 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udvidet anvendelse af aktivstoffet pyraclostrobin (1)

20

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/310/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 2. april 2009 om godkendelse af anmodninger fra Cypern, Malta, Østrig, Rumænien og Slovakiet om dispensation fra forpligtelsen til at opstille en åleforvaltningsplan i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1100/2007 (meddelt under nummer K(2009) 2231)

23

 

 

2009/311/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 2. april 2009 om medlemsstaternes forlængelse af midlertidige godkendelser af de nye aktivstoffer topramezon, sulfurylfluorid og zucchini yellow mosaic virus — svag virusstamme (meddelt under nummer K(2009) 2348)  (1)

25

 

 

2009/312/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 2. april 2009 om ændring af beslutning 2000/96/EF for så vidt angår specifikke overvågningsnet for overførbare sygdomme (meddelt under nummer K(2009) 2351)  (1)

27

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets fælles aktion 2009/137/FUSP af 16. februar 2009 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Kosovo (EUT L 46 af 17.2.2009)

31

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top