EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:009:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 9, 14. januar 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 9

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
14. januar 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 18/2009 af 13. januar 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 19/2009 af 13. januar 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 453/2008 om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet for så vidt angår definitionen af en ledig stilling, referencedatoerne for dataindsamling, dataindberetning og gennemførlighedsundersøgelser (1)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 20/2009 af 13. januar 2009 om fastsættelse af specifikationer for ad hoc-modulet for 2010 om forening af arbejds- og familielivet i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (1)

7

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF

12

 

*

Kommissionens direktiv 2009/1/EF af 7. januar 2009 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/64/EF om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder (1)

31

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/20/EF

 

*

Afgørelse nr. 1/2008 truffet af Associeringsrådet EU-Jordan af 10. november 2008 om fastsættelse af en toldafviklingsplan for de varer, der er opført i bilag IV til associeringsaftalen

33

 

 

2009/21/EF

 

*

Afgørelse nr. 1/2008 truffet af associeringsrådet EU-Marokko af 26. november 2008 om nedsættelse af et toldsamarbejdsudvalg og vedtagelse af forretningsordenen for gruppen vedrørende den økonomiske dialog om ændring af forretningsordenen for visse underudvalg under associeringsudvalget

43

 

 

2009/22/EF

 

*

Rådets afgørelse af 8. december 2008 om udnævnelse af formanden for Den Europæiske Unions Militærkomité

51

 

 

HENSTILLINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/23/EF

 

*

Kommissionens henstilling af 19. december 2008 om fælles retningslinjer for de nationale sider og udstedelsen af euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (meddelt under nummer K(2008) 8625)

52

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top