EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:008:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 8, 13. januar 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 8

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
13. januar 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 17/2009 af 12. januar 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/101/EF af 19. november 2008 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på inddragelse af luftfartsaktiviteter i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet (1)

3

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/14/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 17. december 2008 om ændring af beslutning 2006/636/EF om fastsættelse af den årlige fordeling pr. medlemsstat af beløbet for Fællesskabets støtte til landdistriktsudvikling for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013 (meddelt under nummer K(2008) 8370)

22

 

 

2009/15/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 19. december 2008 om afvisning af en ansøgning om optagelse i det register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 (Džiugas) (BGB) (meddelt under nummer K(2008) 8423)

24

 

 

2009/16/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 19. december 2008 om afvisning af en ansøgning om optagelse i det register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 (Germantas) (BGB) (meddelt under nummer K(2008) 8430)

25

 

 

2009/17/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 19. december 2008 om nedsættelse af et ekspertudvalg for udstationering af arbejdstagere

26

 

 

2009/18/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 2008 om overensstemmelse mellem standard EN 1273:2005 om gåstole og kravet om produktsikkerhed i almindelighed i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF samt offentliggørelse af standardens reference i Den Europæiske Unions Tidende (meddelt under nummer K(2008) 8616)  (1)

29

 

 

2009/19/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 9. januar 2009 om ændring af beslutning 2008/655/EF for så vidt angår godkendelse af visse medlemsstaters planer for nødvaccination mod bluetongue og om fastsættelse af EF-tilskuddet for 2007 og 2008 (meddelt under nummer K(2008) 8966)

31

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 543/2008 af 16. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for fjerkrækød (EUT L 157 af 17.6.2008)

33

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top