EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:006:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 6, 10. januar 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 6

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
10. januar 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 15/2009 af 8. januar 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 367/2006 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i Indien og om ændring af forordning (EF) nr. 1292/2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i Indien

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 16/2009 af 9. januar 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

18

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2008/128/EF af 22. december 2008 om specifikke renhedskriterier for farvestoffer til brug i levnedsmidler (kodificeret udgave) (1)

20

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/10/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 2. december 2008 om en formular til rapportering om større uheld i henhold til Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (meddelt under nummer K(2008) 7530)  (1)

64

 

 

2009/11/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 19. december 2008 om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Spanien (meddelt under nummer K(2008) 8477)

79

 

 

2009/12/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 19. december 2008 om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Danmark (meddelt under nummer K(2008) 8498)

83

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2009/13/EF

 

*

Afgørelse nr. 1/2008 truffet af Den Blandede Veterinærkomité, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter af 23. december 2008, om ændring af appendiks 2, 3, 4, 5, 6 og 10 i bilag 11 til aftalen

89

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1077/2008 af 3. november 2008 om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1566/2007 (EUT L 295 af 4.11.2008)

117

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top