EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:327:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 327, 05. december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 327

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
5. december 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1207/2008 af 28. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 639/2004 om forvaltning af fiskerflåder, der er registreret i regioner i Fællesskabets yderste periferi

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1208/2008 af 4. december 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1209/2008 af 4. december 2008 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 945/2008 for produktionsåret 2008/09

5

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/103/EF af 19. november 2008 om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, for så vidt angår markedsføring af batterier og akkumulatorer (1)

7

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde

9

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/903/EF

 

*

Rådets afgørelse af 27. november 2008 om den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Det Schweiziske Forbund

15

 

 

2008/904/EF

 

*

Rådets afgørelse af 27. november 2008 om beskikkelse af et nederlandsk medlem af og to nederlandske suppleanter til Regionsudvalget

18

 

 

2008/905/EF

 

*

Rådets beslutning af 27. november 2008 om ændring af bilag 13 i de fælles konsulære instrukser om udfyldning af visummærkater

19

 

 

2008/906/EF

 

*

Rådets afgørelse af 27. november 2008 om beskikkelse af to danske medlemmer af og to danske suppleanter til Regionsudvalget

21

 

 

Kommissionen

 

 

2008/907/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 3. november 2008 om sundhedsmæssige garantier for transport af hovdyr fra ét tredjeland til et andet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 91/496/EØF (meddelt under nummer K(2008) 6296)  (1)

22

 

 

2008/908/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 28. november 2008 om tilladelse til, at visse medlemsstater reviderer deres årlige BSE-overvågningsprogrammer (meddelt under nummer K(2008) 7288)

24

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union

27

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets direktiv 93/92/EØF af 29. oktober 1993 om montering af lygter og lyssignaler på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (EFT L 311 af 14.12.1993)

47

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top