EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:319:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 319, 29. november 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 319

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
29. november 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1176/2008 af 27. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 713/2005 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse bredspektrede antibiotika med oprindelse i Indien

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1177/2008 af 28. november 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1178/2008 af 28. november 2008 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik og forordning (EF) nr. 1503/2006 og (EF) nr. 657/2007 for så vidt angår de nødvendige tilpasninger efter revisionen af de statistiske nomenklaturer NACE og CPA (1)

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1179/2008 af 28. november 2008 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Rådets direktiv 2008/55/EF om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger

21

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1180/2008 af 28. november 2008 om indførelse af en ordning for fremsendelse af oplysninger om visse leveringer af okse- og svinekød til Den Russiske Føderations område (kodificeret udgave)

44

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1181/2008 af 28. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 616/2007 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for fjerkrækød med oprindelse i Brasilien, Thailand og andre tredjelande

47

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1182/2008 af 28. november 2008 om forudfastsættelse for 2009 af støtten til privat oplagring af smør

49

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1183/2008 af 28. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1019/2002 om handelsnormer for olivenolie

51

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1184/2008 af 28. november 2008 om forbud mod fiskeri efter sild i EF-farvande og internationale farvande i V b, VI b og VI a N fra fartøjer, der fører fransk flag

52

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1185/2008 af 28. november 2008 om forbud mod fiskeri efter pighvar i Sortehavet fra fartøjer, der fører bulgarsk flag

54

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1186/2008 af 28. november 2008 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. december 2008

56

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/96/EF af 19. november 2008 om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed

59

 

*

Kommissionens direktiv 2008/109/EF af 28. november 2008 om ændring af bilag IV til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

68

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/891/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 26. november 2008 om ændring af beslutning 2003/61/EF om bemyndigelse af visse medlemsstater til midlertidigt at fastsætte undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for så vidt angår læggekartofler med oprindelse i visse provinser i Canada (meddelt under nummer K(2008) 7317)

71

 

 

Den Europæiske Centralbank

 

 

2008/892/EF

 

*

Den Europæiske Centralbanks beslutning af 28. oktober 2008 om overgangsbestemmelser for Den Europæiske Centralbanks anvendelse af mindstereserver efter indførelsen af euro i Slovakiet (ECB/2008/14)

73

 

 

2008/893/EF

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 17. november 2008 om indførelse af grundlag for fælles udbudsregler i Eurosystemet (ECB/2008/17)

76

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

 

2008/894/FUSP

 

*

Afgørelse 2008/1/EUMM truffet af den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité af 16. september 2008 om udnævnelse af missionschefen for Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien EUMM Georgia

79

 

 

2008/895/FUSP

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse BIH/14/2008 af 21. november 2008 om udnævnelse af en øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina

80

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top