EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:308:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 308, 19. november 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 308

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
19. november 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1138/2008 af 13. oktober 2008 om gennemførelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cuba i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i GATT 1994, om ændring og supplering af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1139/2008 af 10. november 2008 om fastsættelse for 2009 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande for Sortehavet

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1140/2008 af 18. november 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1141/2008 af 13. november 2008 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1142/2008 af 13. november 2008 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1143/2008 af 13. november 2008 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1144/2008 af 18. november 2008 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår Kroatien (1)

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1145/2008 af 18. november 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 for så vidt angår nationale omstruktureringsprogrammer for bomuldssektoren

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1146/2008 af 18. november 2008 om forbud mod fiskeri efter berycider i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV (EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion) fra fartøjer, der fører portugisisk flag

25

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/870/EF

 

*

Rådets afgørelse af 13. oktober 2008 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cuba i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

27

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cuba i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

29

 

 

2008/871/EF

 

*

Rådets afgørelse af 20. oktober 2008 om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen om strategisk miljøvurdering til FN/ECE Espookonventionen af 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne

33

Protokol om strategisk miljøvurdering til konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne

35

 

 

2008/872/EF

 

*

Rådets afgørelse af 18. november 2008 om beskikkelse af to tyske suppleanter til Regionsudvalget

50

 

 

AFTALER

 

 

Rådet

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Cubas regering om afslutning af forhandlingerne i henhold til artikel XXIV, stk. 6, i GATT

51

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles holdning 2008/873/FUSP af 18. november 2008 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d’Ivoire

52

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top