EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:281:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 281, 24. oktober 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 281

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
24. oktober 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1040/2008 af 23. oktober 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1041/2008 af 23. oktober 2008 om visse gennemførelsesbestemmelser til ordningen med bistand til udførsel af oksekødsprodukter, der nyder særbehandling ved indførsel til Canada (kodificeret udgave)

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1042/2008 af 23. oktober 2008 om ikke at yde eksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2008 af 23. oktober 2008 om fastsættelse af eksportrestitutioner for fjerkrækød

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1044/2008 af 23. oktober 2008 om fastsættelse af eksportrestitutioner for oksekød

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1045/2008 af 23. oktober 2008 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

14

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/809/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 14. oktober 2008 om, at bestemte stoffer ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (meddelt under nummer K(2008) 5894)  (1)

16

 

 

2008/810/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 21. oktober 2008 om EF-tilskud for anden halvdel af 2008 til visse EF-referencelaboratorier, som beskæftiger sig med dyresundhed og levende dyr (meddelt under nummer K(2008) 5976)

30

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2008/811/EF

 

*

Afgørelse nr. 2/2008 truffet af Den Blandede Komité EF-Schweiz den 24. september 2008 om udskiftning af tabel III og tabel IV, litra b), i protokol nr. 2

32

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2008/97/EF af 30. januar 2008 om ændring af beslutning 93/52/EØF for så vidt angår erklæringen om, at visse administrative regioner i Italien er officielt fri for brucellose (B. melitensis), og beslutning 2003/467/EF for så vidt angår erklæringen om, at visse administrative regioner i Italien er officielt fri for kvægtuberkulose og kvægbrucellose, og at visse administrative regioner i Polen er officielt fri for enzootisk kvægleukose (EUT L 32 af 6.2.2008)

35

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top