EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:162:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 162, 21. juni 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 162

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
21. juni 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 583/2008 af 20. juni 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 584/2008 af 20. juni 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår et EF-mål for mindskelse af forekomsten af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium i kalkuner (1)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 585/2008 af 19. juni 2008 om forbud mod fiskeri efter torsk i Kattegat fra fartøjer, der fører svensk flag

9

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/54/EF af 17. juni 2008 om ændring af Rådets direktiv 95/50/EF om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

11

 

*

Kommissionens direktiv 2008/62/EF af 20. juni 2008 om visse undtagelser med henblik på godkendelse af landracer og sorter af landbrugsarter, der er naturligt tilpasset de lokale og regionale forhold og truet af genetisk erosion, og om handel med frø og læggekartofler af sådanne landracer og sorter (1)

13

 

*

Kommissionens direktiv 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (kodificeret udgave)  (1)

20

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I HENHOLD TIL DEN FÆLLES BESLUTNINGSPROCEDURE

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 586/2008/EF af 17. juni 2008 om ændring af beslutning nr. 896/2006/EF om indførelse af en forenklet ordning for personkontrol ved de ydre grænser på grundlag af medlemsstaternes ensidige anerkendelse af visse opholdstilladelser udstedt af Schweiz og Liechtenstein i forbindelse med transit gennem deres område

27

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Europa-Parlamentet og Rådet

 

 

2008/469/EF

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 5. juni 2008 om anvendelse af EU’s Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

30

 

 

Kommissionen

 

 

2008/470/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 7. maj 2008 om midlertidigt forbud mod brug og salg i Østrig af genetisk modificeret majs (Zea mays L. linje T25) i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF (meddelt under nummer K(2008) 1715)  (1)

31

 

 

HENSTILLINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/471/EF

 

*

Kommissionens henstilling af 30. maj 2008 om risikobegrænsende foranstaltninger for stofferne: trichlorethylen, benzen og 2 methoxy-2-methylbutan (TAME) (meddelt under nummer K(2008) 2271)  (1)

34

 

 

2008/472/EF

 

*

Kommissionens henstilling af 30. maj 2008 om risikobegrænsende foranstaltninger for stofferne: 2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchlorid (EPTAC), (3-chlor-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchlorid (CHPTAC) og hexachlorcyclopentadien (meddelt under nummer K(2008) 2316)  (1)

37

 

 

2008/473/EF

 

*

Kommissionens henstilling af 5. juni 2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige ansvar (meddelt under nummer K(2008) 2274)  (1)

39

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top