EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:115:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 115, 29. april 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 115

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
29. april 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 380/2008 af 18. april 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 381/2008 af 28. april 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 382/2008 af 21. april 2008 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød (omarbejdning)

10

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/336/EF

 

*

Rådets afgørelse af 14. april 2008 om udnævnelse af medlemmer og af efterfølgere for medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

32

 

 

Kommissionen

 

 

2008/337/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 24. april 2008 om ændring af beslutning 2006/968/EF om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår retningslinjer og procedurer for elektronisk identifikation af får og geder (meddelt under nummer K(2008) 1571)  (1)

33

 

 

2008/338/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 24. april 2008 om ændring af bilag I til beslutning 2004/438/EF for så vidt angår rå mælk og produkter baseret på rå mælk fra Australien og mælk og mælkebaserede produkter fra Serbien samt ajourføring af oplysningerne i samme bilag vedrørende Schweiz (meddelt under nummer K(2008) 1587)  (1)

35

 

 

2008/339/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. april 2008 om ændring af bilag XI til Rådets direktiv 2003/85/EF for så vidt angår listen over laboratorier, som har tilladelse til at håndtere levende mund- og klovesygevirus (meddelt under nummer K(2008) 1577)  (1)

39

 

 

2008/340/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. april 2008 om ændring af beslutning 2006/133/EF om et krav til medlemsstaterne om midlertidigt at træffe supplerende foranstaltninger mod spredning af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden) for så vidt angår andre områder i Portugal end dem, hvor den vides ikke at forekomme (meddelt under nummer K(2008) 1580)

41

 

 

2008/341/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. april 2008 om fastsættelse af EF-kriterier for nationale programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser (meddelt under nummer K(2008) 1588)  (1)

44

 

 

AFTALER

 

 

Rådet

 

*

Meddelelse vedrørende ikrafttrædelsen af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

47

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til meddelelse om ikrafttrædelsen af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om eksportafgifter (EUT L 112 af 24.4.2008)

48

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top