EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:015:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 15, 18. januar 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 15

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
18. januar 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 31/2008 af 15. november 2007 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Madagaskar

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 32/2008 af 17. januar 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (1)

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 34/2008 af 17. januar 2008 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 35/2008 af 17. januar 2008 om ikke at yde eksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 36/2008 af 17 januar 2008 om fastsættelse af eksportrestitutioner for oksekød

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 37/2008 af 17. januar 2008 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 38/2008 af 17. januar 2008 om udstedelse af importlicenser for ris inden for rammerne af de toldkontingenter, der er åbnet for delperioden januar 2008 ved forordning (EF) nr. 1529/2007

22

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2008 af 17. januar 2008 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

25

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/58/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 26. november 2007 om tilladelse til at tilsætte syre til druemost og vin produceret i Østrigs vindyrkningszone B for produktionsåret 2007/08 (meddelt under nummer K(2007) 5615)

28

 

 

2008/59/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 18. december 2007 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra 1. august 2006, 1. september 2006, 1. oktober 2006, 1. november 2006, 1. december 2006 og 1. januar 2007 på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande, samt på vederlag til en del af de tjenestemænd, der fortsat gør tjeneste i de to nye medlemsstater i en periode på højst nitten måneder efter disse to nye medlemsstaters tiltrædelse

29

 

 

2008/60/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 21. december 2007 om ændring af afgørelse 2003/548/EF, således at bestemte typer faste kredsløb udgår af minimumssættet af faste kredsløb (meddelt under nummer K(2007) 6635)  (1)

32

 

 

2008/61/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 17. januar 2008 om ændring af bilag II til Rådets beslutning 79/542/EØF for så vidt angår import af fersk oksekød fra Brasilien (meddelt under nummer K(2008) 28)  (1)

33

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top