EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:314:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 314, 01. december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 314

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
1. december 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1411/2007 af 30. november 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1412/2007 af 30. november 2007 om fastsættelse af importtold for korn, som er gældende fra 1. december 2007

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1413/2007 af 30. november 2007 om fastsættelse af en nedsættelseskoefficient for så vidt angår det areal pr. landbruger, for hvilket der ansøges om støtte til energiafgrøder for 2007

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1414/2007 af 30. november 2007 om forbud mod fiskeri efter torsk i ICES-området i Kattegat syd for III a fra fartøjer, der fører tysk flag

7

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/779/EF, Euratom

 

*

Rådets beslutning af 8. november 2007 om indførelse af Fællesskabets civilbeskyttelsesordning (omarbejdet) (1)

9

 

 

2007/780/EF

 

*

Rådets beslutning af 26. november 2007 om ændring af beslutning 2003/17/EF om ligestilling af markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd i tredjelande og om ligestilling af frø produceret i tredjelande (1)

20

 

 

Kommissionen

 

 

2007/781/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 21. august 2007 om en fusions forenelighed med Fællesmarkedet og EØS-aftalen (Sag COMP/M.4523 — Travelport/Worldspan) (meddelt under nummer K(2007) 3938)  (1)

21

 

 

2007/782/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. november 2007 om godkendelse af årlige og flerårige nationale programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser, som medlemsstaterne har forelagt for 2008 og efterfølgende år, og om fastsættelse af EF-tilskuddet hertil (meddelt under nummer K(2007) 5776)

29

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top