EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:310:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 310, 28. november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 310

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
28. november 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1387/2007 af 27. november 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1388/2007 af 27. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 382/2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1786/2003 om den fælles markedsordning for tørret foder

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1389/2007 af 26. november 2007 om 89. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1390/2007 af 27. november 2007 om forbud mod fiskeri efter dybvandshummer i ICES-afsnit III a og i EF-farvandene i afsnit III b, c og d fra fartøjer, der fører tysk flag

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1391/2007 af 27. november 2007 om særforanstaltninger for så vidt angår anvendelsen af forordning (EF) nr. 1267/2007 i svinekødssektoren

10

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2007/68/EF af 27. november 2007 om ændring af bilag IIIa til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF for så vidt angår visse fødevareingredienser (1)

11

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/766/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. november 2007 om listen over regioner og områder, der er berettiget til støtte fra komponenten for grænseoverskridende samarbejde under instrumentet til førtiltrædelsesbistand med henblik på grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstater og modtagerlande i perioden 2007 til 2013

15

 

 

2007/767/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 15. november 2007 om en undtagelse fra de oprindelsesregler, der er fastsat i Rådets afgørelse 2001/822/EF for så vidt angår visse fiskevarer importeret fra Falklandsøerne (meddelt under nummer K(2007) 5393)

19

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1380/2007 af 26. november 2007 om godkendelse af endo-1,4-beta-xylanase (Natugrain Wheat TS) som fodertilsætningsstof (EUT L 309 af 27.11.2007)

22

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top