EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:246:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 246, 21. september 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 246

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
21. september 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1087/2007 af 18. september 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1487/2005 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse færdigforarbejdede stoffer af endeløse polyesterfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1088/2007 af 20. september 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1089/2007 af 20. september 2007 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af september 2007 inden for rammerne af det toldkontingent for svinekød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 812/2007

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1090/2007 af 20. september 2007 om udstedelse af importlicenser for ansøgninger, der blev indgivet i løbet af de første syv dage af september 2007 i forbindelse med det toldkontingent for svinekød, som blev åbnet ved forordning (EF) nr. 979/2007

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1091/2007 af 20. september 2007 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af september 2007 inden for rammerne af de toldkontingenter for svinekød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 806/2007

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1092/2007 af 20. september 2007 om udstedelse af importlicenser for ris inden for rammerne af de toldkontingenter, der er åbnet for delperioden september 2007 ved forordning (EF) nr. 2021/2006

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1093/2007 af 20. september 2007 om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på importlicensansøgninger indgivet inden for rammerne af det toldkontingent for import af ris med oprindelse i de mindst udviklede lande, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 964/2007

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1094/2007 af 19. september 2007 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1095/2007 af 20. september 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1490/2002 om yderligere bestemmelser for iværksættelsen af tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF, og af forordning (EF) nr. 2229/2004 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af fjerde fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF (1)

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1096/2007 af 20. september 2007 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1183/2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod personer, der bryder våbenembargoen over for Den Demokratiske Republik Congo

29

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1097/2007 af 20. september 2007 om udstedelse af eksportlicenser for vin

31

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/614/Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 30. januar 2007 om Kommissionens indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab og Japans regering om den fælles gennemførelse af aktiviteterne under den bredere strategi inden for fusionsenergiforskning

32

Aftale mellem Japans regering og Det Europæiske Atomenergifællesskab om den fælles gennemførelse af aktiviteterne under den bredere strategi inden for fusionsenergiforskning

34

 

 

Kommissionen

 

 

2007/615/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 20. september 2007 om afvisning af at optage benfuracarb i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof (meddelt under nummer K(2007) 4285)  (1)

47

 

 

Berigtigelser

 

 

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1086/2007 af 19. september 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1054/2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand (EUT L 245 af 20.9.2007)

49

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top