EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:210:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 210, 10. august 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 210

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
10. august 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 946/2007 af 9. august 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 947/2007 af 9. august 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 948/2007 af 9. august 2007 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 900/2007

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 949/2007 af 9. august 2007 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 38/2007

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 950/2007 af 9. august 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2007 af 9. august 2007 om gennemførelsesbestemmelser for programmer for grænseoverskridende samarbejde, der finansieres under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 952/2007 af 9. august 2007 om annullering af registreringen af en betegnelse, der er optaget i registeret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Newcastle Brown Ale (BGB))

26

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 953/2007 af 9. august 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand

28

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 954/2007 af 9. august 2007 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

30

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 955/2007 af 9. august 2007 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

32

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/554/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 9. august 2007 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige og om ophævelse af beslutning 2007/552/EF (meddelt under nummer K(2007) 3901)  (1)

36

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top