EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:200:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 200, 01. august 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 200

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
1. august 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 914/2007 af 31. juli 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 915/2007 af 31. juli 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 622/2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed (1)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 916/2007 af 31. juli 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2216/2004 om et standardiseret og sikkert registersystem i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 280/2004/EF (1)

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 917/2007 af 31. juli 2007 om fastsættelse for produktionsåret 2007/08 af den minimumspris, der skal betales producenterne for uforarbejdede tørrede figner, og produktionsstøtten for tørrede figner

40

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 918/2007 af 31. juli 2007 om fastsættelse af importtold for korn, som er gældende fra 1. august 2007

41

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet og Kommissionen

 

 

2007/541/EF, Euratom

 

*

Rådets og Kommissionens afgørelse af 28. juni 2007 om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

44

 

 

Rådet

 

 

2007/542/EF

 

*

Rådets afgørelse af 16. juli 2007 om beskikkelse af fire cypriotiske medlemmer af og fire cypriotiske suppleanter til Regionsudvalget

46

 

 

2007/543/EF

 

*

Rådets afgørelse af 23. juli 2007 om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol-konventionen)

47

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top