EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:123:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 123, 12. maj 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 123

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
12. maj 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 519/2007 af 7. maj 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret fra Argentina, og som eventuelt har været genstand for en ønologisk behandling, der ikke er fastsat i forordning (EF) nr. 1493/1999

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 520/2007 af 7. maj 2007 om tekniske bevarelsesforanstaltninger for visse bestande af stærkt vandrende fiskearter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 973/2001

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 521/2007 af 11. maj 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 522/2007 af 11. maj 2007 om fastsættelse af minimumssalgspriserne for smør med henblik på den 31. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 523/2007 af 11. maj 2007 om den 31. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel II, fastsatte løbende licitation

18

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 524/2007 af 11. maj 2007 om den 31. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel III, fastsatte løbende licitation

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 525/2007 af 11. maj 2007 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 63. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 526/2007 af 11. maj 2007 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet

21

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 527/2007 af 10. maj 2007 om forbud mod fiskeri efter brosme i EF-farvande og internationale farvande i ICES-område V, VI og VII fra fartøjer, der fører spansk flag

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 528/2007 af 10. maj 2007 om forbud mod fiskeri efter torsk i norske farvande i ICES-område I og II fra fartøjer, der fører portugisisk flag

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 529/2007 af 11. maj 2007 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0202 og varer henhørende under KN-kode 0206 29 91 (1. juli 2007 til 30. juni 2008)

26

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/330/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 4. maj 2007 om ophævelse af forbud mod transport af visse animalske produkter på øen Cypern i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 866/2004 og fastsættelse af vilkår for transport af disse produkter (meddelt under nummer K(2007) 1911)  (1)

30

 

 

HENSTILLINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/331/EF

 

*

Kommissionens henstilling af 3. maj 2007 om overvågning af acrylamidindholdet i fødevarer (meddelt under nummer K(2007) 1873)  (1)

33

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top