EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:111:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 111, 28. april 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 111

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
28. april 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 472/2007 af 27. april 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 473/2007 af 27. april 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2007 af 27. april 2007 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 475/2007 af 27. april 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 476/2007 af 27. april 2007 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 477/2007 af 27. april 2007 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

11

 

*

Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 478/2007 af 23. april 2007 om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 479/2007 af 27. april 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2076/2005 om overgangsordninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (1)

46

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 480/2007 af 27. april 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for agurker og kirsebær, undtagen surkirsebær

48

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 481/2007 af 27. april 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 817/2006 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 798/2004

50

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 482/2007 af 27. april 2007 om den 30. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel II, fastsatte løbende licitation

67

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 483/2007 af 27. april 2007 om den 30. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel III, fastsatte løbende licitation

68

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/259/EF

 

*

Rådets afgørelse af 16. april 2007 om makrofinansiel bistand fra Fællesskabet til Moldova

69

 

 

2007/260/EF

 

*

Rådets afgørelse af 16. april 2007 om beskikkelse af en italiensk suppleant til Regionsudvalget

72

 

 

2007/261/EF

 

*

Rådets afgørelse af 16. april 2007 om beskikkelse af fire tjekkiske medlemmer af og fire tjekkiske suppleanter til Regionsudvalget

73

 

 

2007/262/EF

 

*

Afgørelse nr. 1/2007 truffet af associeringsrådet EU-Algeriet den 24. april 2007 om fastlæggelse af associeringsrådets forretningsorden

74

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top