EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:109:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 109, 26. april 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 109

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
26. april 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 450/2007 af 16. april 2007 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Gabonesiske Republik og Det Europæiske Fællesskab

1

Fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Gabonesiske Republik og Det Europæiske Fællesskab

3

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 451/2007 af 23. april 2007 om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil med oprindelse i Folkerepublikken Kina

8

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 452/2007 af 23. april 2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af strygebrætter med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Ukraine

12

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 453/2007 af 25. april 2007 om fastsættelse af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. juli 2006 på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande, samt på vederlag til en del af de tjenestemænd, der fortsat gør tjeneste i de to nye medlemsstater i en periode på højst 19 måneder efter tiltrædelsen

22

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 454/2007 af 25. april 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

28

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 455/2007 af 25. april 2007 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

30

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 456/2007 af 25. april 2007 om tildeling af eksportlicenser for visse mejeriprodukter, der skal eksporteres til Den Dominikanske Republik som del af det kontingent, der omhandles i artikel 29 i forordning (EF) nr. 1282/2006

32

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/249/EF

 

*

Rådets afgørelse af 19. marts 2007 om ændring af afgørelse 2001/822/EF om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab

33

 

 

2007/250/EF

 

*

Rådets beslutning af 16. april 2007 om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

42

 

 

IV   Øvrige retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 328/05/KOL af 20. december 2005 om den 53. ændring af de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte ved indføjelse af et nyt kapitel 18C: Statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste

44

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2006/609/EF af 4. august 2006 om vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger for målet om europæisk territorialt samarbejde i perioden 2007-2013 (EUT L 247 af 9.9.2006)

51

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top