EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:355:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 355, 15. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 355

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
15. december 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1839/2006 af 28. november 2006 om gennemførelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Argentinske Republik i henhold til artikel XXIV, stk. 6, i GATT 1994, om ændring og supplering af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1840/2006 af 11. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 74/2004 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af sengelinned af bomuld med oprindelse i Indien

4

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1841/2006 af 14. december 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1842/2006 af 14. december 2006 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1843/2006 af 14. december 2006 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1844/2006 af 14. december 2006 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1845/2006 af 13. december 2006 om forbud mod fiskeri efter sild i ICES-område V b, VI aN (EF-farvande) og VI b fra fartøjer, der fører fransk flag

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1846/2006 af 13. december 2006 om forbud mod fiskeri efter makrel i ICES-område II a (ikke-EF-farvande), V b (EF-farvande), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII og XIV fra fartøjer, der fører fransk flag

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1847/2006 af 13. december 2006 om tilpasning af en række horisontale forordninger i den fælles landbrugspolitik som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

21

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1848/2006 af 14. december 2006 om uregelmæssigheder og tilbagebetaling af beløb, der uberettiget er udbetalt inden for rammerne af finansieringen af den fælles landbrugspolitik, samt om oprettelse af et informationssystem på dette område samt om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 595/91

56

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1849/2006 af 14. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2032/2003 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter ( 1 )

63

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1850/2006 af 14. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser for certificering af humle og humleprodukter

72

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1851/2006 af 14. december 2006 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 for så vidt angår indtag af konventionelt foder i perioder med græsningsskifte

88

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2006 af 14. december 2006 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 935/2006 omhandlede licitation

89

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1853/2006 af 14. december 2006 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 936/2006 omhandlede licitation

90

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 28. november 2006 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Argentinske Republik om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Det Europæiske Fællesskab

91

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Argentinske Republik om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Det Europæiske Fællesskab

92

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 14. december 2006 om ændring af beslutning 2006/698/EF for så vidt angår en forlængelse af dens anvendelsesperiode (meddelt under nummer K(2006) 5783)  ( 1 )

95

 

*

Kommissionens beslutning af 14. december 2006 om udelukkelse fra EF-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen (meddelt under nummer K(2006) 5993)

96

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. december 2006 om fortsættelse i 2007 af de sammenlignende EF-prøver på og -analyser af formerings- og plantemateriale af Prunus domestica L. og af Malus Mill. i henhold til Rådets direktiv 92/34/EØF, som blev indledt i 2003 og 2004

103

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. december 2006 om fortsættelse i 2007 af de sammenlignende EF-prøver på og -analyser af frø og formeringsmateriale af Asparagus officinalis L. i henhold til Rådets direktiv 2002/55/EF, som blev indledt i 2005 ( 1 )

104

 

*

Kommissionens beslutning af 14. december 2006 om ændring af tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød, for fisk og for mælk og mejeriprodukter i Polen (meddelt under nummer K(2006) 6498)  ( 1 )

105

 

*

Kommissionens beslutning af 14. december 2006 om afslutning af regnskaberne for visse udbetalende organer i Tyskland og Det Forenede Kongerige over udgifter, der for regnskabsåret 2003 blev finansieret af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen (meddelt under nummer K(2006) 6506)

107

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top