EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:354:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 354, 14. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 354

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
14. december 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1829/2006 af 13. december 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1830/2006 af 13. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2092/2004 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for et importtoldkontingent for tørret udbenet oksekød med oprindelse i Schweiz

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1831/2006 af 13. december 2006 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår doramectin ( 1 )

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1832/2006 af 13. december 2006 om overgangsforanstaltninger for sukker som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 af 13. december 2006 om den statistiske lande- og områdefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater ( 1 )

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1834/2006 af 12. december 2006 om forbud mod fiskeri efter kulmule i ICES-område VIII c, IX, X og CECAF-afsnit 34.1.1 (EF-farvande) fra fartøjer, der fører portugisisk flag

29

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1835/2006 af 12. december 2006 om forbud mod fiskeri efter havtaske i ICES-område VIII c, IX, X og CECAF-afsnit 34.1.1 (EF-farvande) fra fartøjer, der fører portugisisk flag

31

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1836/2006 af 12. december 2006 om forbud mod fiskeri efter kulmule i ICES-område II a (EF-farvande) og IV (EF-farvande) fra fartøjer, der fører belgisk flag

33

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1837/2006 af 13. december 2006 om genåbning af fiskeriet efter sild i ICES-område IVc og VIId fra fartøjer, der fører fransk flag

35

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1838/2006 af 13. december 2006 om eksportrestitutioner som led i system A1 for nødder (afskallede mandler, hasselnødder med skal, afskallede hasselnødder og valnødder med skal)

37

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens afgørelse af 12. december 2006 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra 1. februar 2006, 1. marts 2006, 1. april 2006, 1. maj 2006 og 1. juni 2006 på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande

39

 

*

Kommissionens beslutning af 13. december 2006 om EF-tilskud for 2006 og 2007 til dækning af Portugals udgifter til bekæmpelse af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden) (meddelt under nummer K(2006) 6433)

42

 

*

Kommissionens beslutning af 13. december 2006 om ændring af beslutning 2005/176/EF om fastsættelse af kodeformen og koderne for anmeldelse af dyresygdomme i henhold til Rådets direktiv 82/894/EØF (meddelt under nummer K(2006) 6437)  ( 1 )

48

 

*

Kommissionens beslutning af 13. december 2006 om ændring af beslutning 92/452/EØF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i Canada, New Zealand og USA (meddelt under nummer K(2006) 6441)  ( 1 )

50

 

*

Kommissionens beslutning af 13. december 2006 om ændring af beslutning 2001/881/EF for så vidt angår listen over grænsekontrolsteder med henblik på Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (meddelt under nummer K(2006) 6454)  ( 1 )

52

 

*

Kommissionens beslutning af 13. december 2006 om principiel anerkendelse af, at det dossier, som er forelagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af flubendiamid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er fuldstændigt (meddelt under nummer K(2006) 6457)  ( 1 )

54

 

*

Kommissionens Beslutning af 13. december 2006 om oprettelse af en mekanisme for samarbejde og kontrol vedrørende Rumæniens fremskridt med opfyldelsen af specifikke benchmarks på områdernes retsreform og bekæmpelse af korruption (meddelt under nummer K(2006) 6569)

56

 

*

Kommissionens beslutning af 13. december 2006 om oprettelse af en mekanisme for samarbejde og kontrol vedrørende Bulgariens fremskridt med opfyldelsen af specifikke benchmarks på områdernes retsreform og bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet (meddelt under nummer K(2006) 6570)

58

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top