EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:331:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 331, 29. november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 331

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
29. november 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1751/2006 af 28. november 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1752/2006 af 28. november 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1483/2006 for så vidt angår de mængder, der er omfattet af den løbende licitation med henblik på videresalg på EF's marked af korn fra medlemsstaternes interventionsorganer

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1753/2006 af 28. november 2006 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 669/97 om åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for så vidt angår visse fisk og fiskerivarer med oprindelse på Færøerne, om fastlæggelse af visse regler for ændring og tilpasning af disse foranstaltninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1983/95

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1754/2006 af 28. november 2006 om bestemmelser om EF-tilskud til EF-referencelaboratorier for foderstoffer, fødevarer og dyresundhedsområdet

8

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 28. november 2006 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår den eksterne revisor for Banka Slovenije

19

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

2006/853/FUSPAfgørelse EUPOL COPPS/2/2006 truffet af den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité den 21. november 2006 om udnævnelse af missionschefen/politichefen for Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder (EUPOL COPPS)

21

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top