EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:275:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 275, 06. oktober 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 275

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
6. oktober 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1472/2006 af 5. oktober 2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer af fodtøj med overdel af læder med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Vietnam

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1473/2006 af 5. oktober 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

42

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1474/2006 af 5. oktober 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2771/1999 og (EF) nr. 1898/2005 for så vidt angår indlagring af interventionssmør, der udbydes til salg

44

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1475/2006 af 5. oktober 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

45

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1476/2006 af 5. oktober 2006 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 958/2006

47

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1477/2006 af 5. oktober 2006 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i kornsektoren

48

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1478/2006 af 5. oktober 2006 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 936/2006 omhandlede licitation

49

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1479/2006 af 5. oktober 2006 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1421/2006 omhandlede licitation

50

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 29. september 2006 om EF-tilskud til en referenceundersøgelse af forekomsten af salmonella i slagtesvin, som skal gennemføres i medlemsstaterne (meddelt under nummer K(2006) 4306)

51

 

*

Kommissionens beslutning af 4. oktober 2006 om fordeling for regnskabsåret 2006 af de definitive støttebeløb på medlemsstaterne for et bestemt antal hektarer med henblik på omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 (meddelt under nummer K(2006) 4348)

62

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets afgørelse 2006/670/FUSP af 5. oktober 2006 om udnævnelse af Den Europæiske Unions nye særlige repræsentant for Centralasien

65

 

*

Rådets fælles holdning 2006/671/FUSP af 5. oktober 2006 om forlængelse af gyldigheden af fælles holdning 2004/694/FUSP om yderligere foranstaltninger til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet til Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende Det Tidligere Jugoslavien (ICTY)

66

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top