EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:227:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 227, 19. august 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 227

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
19. august 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1247/2006 af 18. august 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 1248/2006 af 7. august 2006 om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/2006 af 18. august 2006 om fastsættelse af den supplerende mængde rårørsukker med oprindelse i AVS-staterne og Indien til levering til raffinaderierne fra 1. juli 2006 til 30. september 2007

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1250/2006 af 18. august 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1973/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår støtteordningerne i henhold til afsnit IV og IVa i nævnte forordning og anvendelse af udtagne arealer til produktion af råvarer

23

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/2006 af 18. august 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, for produktionsåret 2006/07

38

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1252/2006 af 18. august 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 796/2006 for så vidt angår listen over de medlemsstater, hvori opkøb af smør ved licitation er indledt for perioden indtil 31. august 2006

40

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1253/2006 af 18. august 2006 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia

41

 

*

Kommissionens direktiv 2006/72/EF af 18. august 2006 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/24/EF om dele af og kendetegn ved to- og trehjulede motordrevne køretøjer ( 1 )

43

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 14. december 2004 om Tysklands statsstøtte til maskinringene i Bayern (meddelt under nummer K(2004) 4771)

46

 

*

Kommissionens beslutning af 14. august 2006 om ændring af beslutning 2005/648/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for Newcastle disease i Bulgarien (meddelt under nummer K(2006) 3622)  ( 1 )

58

 

*

Kommissionens beslutning af 18. august 2006 om ændring af beslutning 2005/393/EF for så vidt angår spærrezoner i forbindelse med bluetongue i Spanien og Portugal (meddelt under nummer K(2006) 3700)  ( 1 )

60

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top