EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:200:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 200, 22. juli 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 200

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
22. juli 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1124/2006 af 11. juli 2006 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe om fiskeri ud for São Tomé og Principe, for perioden 1. juni 2005-31. maj 2006

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1125/2006 af 21. juli 2006 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

3

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 11. juli 2006 om beskikkelse af en tjekkisk suppleant til Regionsudvalget

5

 

*

Rådets afgørelse af 11. juli 2006 om beskikkelse af et spansk medlem af Regionsudvalget

6

 

*

Rådets afgørelse af 11. juli 2006 om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne og midlertidig anvendelse af aftalen i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau om fiskeri ud for Guinea-Bissau, for perioden 16. juni 2006-15. juni 2007

7

Aftale i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau om fiskeri ud for Guinea-Bissau, for perioden 16. juni 2006-15. juni 2007

9

 

*

Rådets afgørelse af 17. juli 2006 om ændring af afgørelse 1999/468/EF om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

11

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 9. november 2005 om Forbundsrepublikken Tysklands statsstøtte til fordel for indførelse af digitalt jordbaseret tv (DVB-T) i Berlin-Brandenburg (meddelt under nummer K(2005) 3903)  (1)

14

 

*

Kommissionens beslutning af 20. juli 2006 om overensstemmelse mellem visse standarder og det almindelige sikkerhedskrav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF og offentliggørelse af referencerne for de pågældende standarder i Den Europæiske Unions Tidende (meddelt under nummer K(2006) 3277)  (1)

35

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top